Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Ukonči pôst v novej sile!

Ukonči pôst v novej sile!

Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe, blahoslavení, v ktorých srdci sú urovnané cesty. Tí, ktorí idú dolinou plaču, pokladajú si ju za prameň, i včasný dážď ju pokrýva rôznym požehnaním. Idú od sily k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione.“ (Žalm 84,6-8)

Ako po iné roky, tak aj na začiatku tohto roku v modlitbách a v pôste pokorujeme starú prirodzenosť a vyprosujeme si Božie vedenie, priazeň a požehnanie na tento rok. Nevieme aké udalosti sú pred nami, čo nás čaká, preto hľadáme svoju cestu od Pána.

Ak chceš obstáť v tomto roku pevný a prejsť cez neho silnejší ako doteraz, tak dopredu urovnaj svoje cesty podľa Božieho Slova tým, že spravíš pevnými svoje rozhodnutia. Kde? Vo svojom srdci!

Aj v tomto roku sa bude vo svete šíriť bezzákonnosť. Nech nevychladne naša láska! Preto sa teraz dopredu rozhodni a urob to v sebe pevným: "Neurazím sa, nezahorknem, neuzavriem sa, budem horlivý, nič ma nezastaví v ceste za Pánom..."

Boh ti nikde vo svojom Slove nesľúbil, že odstráni prekážky spred teba, ale zaviazal sa, že ak mu budeš dôverovať, tak ťa cez všetky prevedie a staneš sa silnejší ako si bol. Preto si treba na začiatku roka v pôste na modlitbách urovnať svoje cesty v srdci, aby ťa počas roka žiadna situácia, prekážka či nezdar nevybočili z Božej cesty. Vtedy aj suché údolie Boh zmení v tvojom živote na prameň rôznych požehnaní. Dolina plaču ťa premení, aby si išiel od sily k sile a bol hodnoverný dokázať sa pred Bohom.

Zdroj: milost.sk, 13.1.2017


Zpět na zprávy