Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Andres Bisonni


shadow_video.jpg, 2 kB


29. 10. 2013 00:00