Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Andres Bisonni - dopolední shromáždění


shadow_video.jpg, 2 kB


15. 11. 2013 00:00