Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Andres Bisonni - dopolední shromáždění


shadow_video.jpg, 2 kB


15. 11. 2013 00:00