Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Beseda so Slavom Drlíkom


shadow_video.jpg, 2 kB

V piatok 4. marca 2011 sa v Brezne v reštaurácii Stavbár uskutočnila beseda s dlhoročným významným česko - slovenským horolezcom Slavom Drlíkom.


5. 3. 2011 18:00