„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Boží děti | olivymusic


shadow_video.jpg, 2 kB

Boží děti | olivymusic 2011


3. 12. 2011 18:00