Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Boží děti | olivymusic


shadow_video.jpg, 2 kB

Boží děti | olivymusic 2011


3. 12. 2011 18:00