Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Boží děti | olivymusic


shadow_video.jpg, 2 kB

Boží děti | olivymusic 2011


3. 12. 2011 18:00