Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Dr. Bill & Dr. Anne Moore - O sebe a cirkvi


shadow_video.jpg, 2 kB

Dr. Bill a Dr. Anna Moore, pastori zboru Livingway Family Church v Brownsville v Texase, rozprávajú o sebe a cirkvi.


18. 2. 2011 11:00