Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Dr. Bill & Dr. Anne Moore - O službe


shadow_video.jpg, 2 kB

Dr. Bill a Dr. Anna Moore, pastori zboru Livingway Family Church v Brownsville v Texase, rozprávajú o službe. Copyright 2011 Kresťanské spoločenstvo.


18. 2. 2011 13:00