Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Konference říjen 2011 - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB

Záznam z Konference Křesťanského společenství. Banská Bystrica, 16.10.2011, Neděle, 12:00 hod. Slovo: Jaroslav Kříž. Copyright 2011 Křesťanské společenství. www.milost.cz


16. 10. 2011 12:00