Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Konference říjen 2011 – Křty


shadow_video.jpg, 2 kB

Fotopříběh křtů z Konference Křesťanského společenství. 16. říjen 2011.


16. 10. 2011 12:00