Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Konference říjen 2011 – Křty


shadow_video.jpg, 2 kB

Fotopříběh křtů z Konference Křesťanského společenství. 16. říjen 2011.


16. 10. 2011 12:00