Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Křesťanská konference Banská Bystrica - Guillermo Prein


shadow_video.jpg, 2 kB

Poslechněte si záznam z kázání vzácného hosta z jihoamerického probuzení Guillerma Preina. 21.1.2017, 10:00 hod., Banská Bystrica, www.milost.tv


27. 1. 2017 19:00