Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Křesťanská konference Banská Bystrica - Guillermo Prein


shadow_video.jpg, 2 kB

Poslechněte si záznam z kázání vzácného hosta z jihoamerického probuzení Guillerma Preina. 21.1.2017, 10:00 hod., Banská Bystrica, www.milost.tv


27. 1. 2017 19:00