A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Křesťanská konference Banská Bystrica - Guillermo Prein


shadow_video.jpg, 2 kB

Poslechněte si záznam z kázání vzácného hosta z jihoamerického probuzení Guillerma Preina. 21.1.2017, 10:00 hod., Banská Bystrica, www.milost.tv


27. 1. 2017 19:00