A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Křesťanská konference Banská Bystrica -Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB

Poslechněte si záznam z kázání senior pastora Jaroslava Kříže. 21.1.2017, 17:00 hod., Banská Bystrica, www.milost.tv


27. 1. 2017 18:00