Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Křesťanská konference Banská Bystrica -Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB

Poslechněte si záznam z kázání senior pastora Jaroslava Kříže. 21.1.2017, 17:00 hod., Banská Bystrica, www.milost.tv


27. 1. 2017 18:00