Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

KŘESŤANSKÁ KONFERENCE - OLOMOUC 2016


shadow_video.jpg, 2 kB

Jaroslav Kříž, 26.3.2016, Olomouc


26. 3. 2016 19:00