A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica


shadow_video.jpg, 2 kB

Poslechněte si odkaz senior pastora Jaroslava Kříže ze společné konference v Banské Bystrici ze dne 30.4.2016.


2. 5. 2016 12:00