Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica


shadow_video.jpg, 2 kB

Poslechněte si odkaz senior pastora Jaroslava Kříže ze společné konference v Banské Bystrici ze dne 30.4.2016.


2. 5. 2016 12:00