Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica


shadow_video.jpg, 2 kB

Poslechněte si odkaz senior pastora Jaroslava Kříže ze společné konference v Banské Bystrici ze dne 30.4.2016.


2. 5. 2016 12:00