„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica 22.11.2015


shadow_video.jpg, 2 kB


22. 11. 2015 00:00