Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica 22.11.2015


shadow_video.jpg, 2 kB


22. 11. 2015 00:00