Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica 22.11.2015


shadow_video.jpg, 2 kB


22. 11. 2015 00:00