A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Křty 13. srpna 2011


shadow_video.jpg, 2 kB

Vodní křest novoobrácených bratrů a sester na konferenci Křesťanského společenství, 13. srpna 2011.


17. 8. 2011 12:33