Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Memorial Jaroslava Kapustu IV


shadow_video.jpg, 2 kB

V športovej hale na Podháji sa uskutočnil počas víkendu 4. ročník futbalového turnaja, ktorého hlavným myšlienkou bolo vzdať hold zosnulému priateľovi.


24. 2. 2011 17:02