Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Memoriál Jaroslava Kapustu ml. reportáž


shadow_video.jpg, 2 kB

Přinášíme vám nejzajímavější momenty z fotbalového turnaje Memoriál Jaroslava Kapustu ml. V pořadí V. ročník se odehrál 28.1.2012 v Martine.


21. 2. 2012 10:00