Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Petr Kuba - Evangelizace


shadow_video.jpg, 2 kB


2. 11. 2013 00:00