Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Petr Kuba - Evangelizace


shadow_video.jpg, 2 kB


2. 11. 2013 00:00