A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Petr Kuba - Evangelizace


shadow_video.jpg, 2 kB


2. 11. 2013 00:00