Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Petr Kuba - Evangelizace


shadow_video.jpg, 2 kB


2. 11. 2013 00:00