Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Petr Kuba - Pravda tě osvobodí


shadow_video.jpg, 2 kB


1. 11. 2013 00:00