A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Praha, Česko - UptoFaith Dance 2012 [Official video]


shadow_video.jpg, 2 kB

Křesťané oslavují vzkříšení Ježíše Krista tancem po celém světě!


19. 5. 2012 16:00