Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Praha, Česko - UptoFaith Dance 2012 [Official video]


shadow_video.jpg, 2 kB

Křesťané oslavují vzkříšení Ježíše Krista tancem po celém světě!


19. 5. 2012 16:00