Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Rastislav Bravčok: Vzkříšení


shadow_video.jpg, 2 kB

Rastislav Bravčok mluví o vzkříšení na místě kde se před 2000 lety odehrálo


12. 7. 2011 11:12