Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Rastislav Bravčok: Vzkříšení


shadow_video.jpg, 2 kB

Rastislav Bravčok mluví o vzkříšení na místě kde se před 2000 lety odehrálo


12. 7. 2011 11:12