A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Rastislav Bravčok: Vzkříšení


shadow_video.jpg, 2 kB

Rastislav Bravčok mluví o vzkříšení na místě kde se před 2000 lety odehrálo


12. 7. 2011 11:12