A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Tanec Up to Faith - Bratislava 2011


shadow_video.jpg, 2 kB

Tanec vzkříšení nebo také Up to Faith oslovil mladé i staré lidí po celém světě. Na Velikonoční neděli křesťané oslavovali Ježíše i tancem. Bratislavské akce se zúčastnilo více jak 300 křesťanů.Více čtěte v reportáži.


17. 5. 2011 08:00