Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Tanec Up to Faith - Bratislava 2011


shadow_video.jpg, 2 kB

Tanec vzkříšení nebo také Up to Faith oslovil mladé i staré lidí po celém světě. Na Velikonoční neděli křesťané oslavovali Ježíše i tancem. Bratislavské akce se zúčastnilo více jak 300 křesťanů.Více čtěte v reportáži.


17. 5. 2011 08:00