Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Tanec Up to Faith - Bratislava 2011


shadow_video.jpg, 2 kB

Tanec vzkříšení nebo také Up to Faith oslovil mladé i staré lidí po celém světě. Na Velikonoční neděli křesťané oslavovali Ježíše i tancem. Bratislavské akce se zúčastnilo více jak 300 křesťanů.Více čtěte v reportáži.


17. 5. 2011 08:00