Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Tanec vzkříšení ve zprávách Slovenské TV


shadow_video.jpg, 2 kB

Tanec vzkříšení, kterého se účastnilo více jak tři sta nadšenců pro Krista, se dostal i do hlavního zpravodajství STV. Do tance v rámci projektu Up to Faith, kterým křesťané na celém světě oslavili o velikonoční neděli Ježíše, se zapojili mladí i staří jak ze Slovenska, tak z Čech a Moravy.


24. 4. 2011 20:00