„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Up to faith 2012 Practice dance, Praha


shadow_video.jpg, 2 kB

Folklorní část Praha, 2012


14. 4. 2012 15:00