Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Up to faith 2012 Practice dance, Praha


shadow_video.jpg, 2 kB

Folklorní část Praha, 2012


14. 4. 2012 15:00