Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Up to faith 2012 Practice dance, Praha


shadow_video.jpg, 2 kB

Folklorní část Praha, 2012


14. 4. 2012 15:00