Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Up to Faith - Po celém světě 2011


shadow_video.jpg, 2 kB

Tanec vzkříšení po celém světě - oficiální video z roku 2011. Více čtěte v reportáži.


17. 5. 2011 10:00