Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Vernisáž Rastislava Bera "Podoby a Predstavy"


shadow_video.jpg, 2 kB

V piatok 4. februára sa v Brezne uskutočnila výstava fotografa Ing. arch. Rastislava Bera. Pán Bero nám poskytol interview v rámci ktorého si môžete pozrieť aj niektoré z jeho diel.


7. 2. 2011 10:00