Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Zájezd do Izraele - květen 2011


shadow_video.jpg, 2 kB

Letošní zájezd do Izraele nám opět přinesl mnoho nových zážitků. Chodili jsme ve stopách Ježíše, prošli Jeruzalémské uličky, modlili se u Zdi nářků, pluli na Genezaretském jezeře a koupali se v Mrtvém moři.


18. 6. 2011 15:00