Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Logos říjen 2008


Logos Říjen 2008

Vybíráme

Čarovanie

Jaroslav Kříž | Téma

Čarovanie

Keď sa povie čarovanie, človek si vybaví kúzelníka s paličkou, vyvolávanie duchov, rôzne tajomné rituály, obrady a zariekavania. Tieto okultné formy čarovania sú však iba časťou jedného veľkého fenoménu, ktorým čarovanie je. Čtěte víc...

Povolaný ľud

Németh Sándor | Převzato z Új Exodus

Povolaný ľud

Novozmluvný výraz „eklésia“, ktorý prekladáme ako cirkev, bol prevzatý z helenisticko-rímskeho sveta, aby sa tým vyjadrilo spoločenstvo učeníkov Ježiša Krista. Ježiš aj apoštoli používali v súvislosti s cirkvou najpravdepodobnejšie Čtěte víc...

Marilyn Hickey

Daniel Šobr | Reportáž

Marilyn Hickey

Čtěte víc...