Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos červenec 2014


Logos Červenec 2014

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Boh je dobrý. Chce, aby všetci ľudia došli k poznaniu pravdy, každého chce požehnať. Čtěte víc...