Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Logos červenec 2014


Logos Červenec 2014

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Boh je dobrý. Chce, aby všetci ľudia došli k poznaniu pravdy, každého chce požehnať. Čtěte víc...