Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Pokračujeme

Boh je dobrý. Chce, aby všetci ľudia došli k poznaniu pravdy, každého chce požehnať. Preto každý, kto sa obráti, sa musí usilovať, aby bol kanálom, ktorý sprostredkuje Božiu dobrotu aj iným ľuďom. Žiadna cirkev alebo organizácia si nemôže toto právo a zároveň aj povinnosť privlastniť. Ježiš je Spasiteľom pre každého, Biblia je tu pre každého a so Svätým Duchom je to rovnako. Preto musíme s istotou, že aj my sme k tomu povolaní, slúžiť tomuto svetu v Božích veciach. Zdieľajme sa o Ježišovi, nech moc evanjelia môže ľudí zachrániť. Následne ich treba pokrstiť, viesť ich k naplneniu Svätým Duchom a vyučovať Božím pravdám. Každého učeníka potom povzbuďte, aby robil to isté.

Minule som sa zmienil, že leto je zvláštne v tom, že aj keď kresťania trochu vypadnú z tempa, Svätý Duch koná ďalej a ľudia sa obracajú. Potvrdzuje sa nám to aj v tomto roku. Víťazne dokončíme leto a pripravíme sa na požehnanú jeseň.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme