Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Pokračujeme

Prichádzajúce jesenné sviatky nám pripomínajú, že je potrebné zmieriť sa s Bohom a pripraviť sa na Pánov príchod. Samozrejme, nemáme na mysli tradičné pohanské sviatky, ale tie biblické – Roš Hašana, Jom Kippur a Sukkót. Neveriaci sa, pochopiteľne, na stretnutie s Ježišom nepripravujú, lebo Ho ani neočakávajú, ale horšie je, že aj kresťania, obklopení materializmom a ľahko obkľučujúcim hriechom, na fakt, že Pán príde, pozabudnú. Pán však hovorí jasne: „Bdejte!“ Vôbec sa nepozerajme na to, že sa nám pohania pre náš životný štýl posmievajú, ale dôkladne preskúmajme svoj život a úprimne si odpovedzme na otázku: Čo by so mnou bolo, ak by Pán prišiel teraz? Treba podotknúť, že Ježiš myslí svoje slová vážne a nemôžeme žiť v omyle, že Boh špeciálne pre nás urobí výnimku a prižmúri oči. Bdejme!

Okrem prípravy na Pánov príchod má pre nás Boh vo svojom programe aj druhý cieľ, a to je prebudenie – získavanie učeníkov. Kazatelia po celom svete volajú ľudí k spaseniu, po celom svete prebiehajú kampane, evanjelizácie, krsty a ľudia sa začleňujú do miestnych cirkví. Ani tento bod programu sa nám nesmie zunovať. Preto dynamicky pokračujeme v Božej práci aj na jeseň. Budú prebiehať konferencie, evanjelizácie, vyučovania a bohoslužby, aby boli splnené ciele – príprava na príchod Pánov a prebudenie. Nech nám Všemohúci Boh pomáha! Pokračujeme.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 5 / 2015 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme