Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Pokračujeme

Všetko je v poriadku. Kážeme evanjelium, študujeme Bibliu, modlíme sa, zhromažďujeme sa, aby sme uctievali Boha, budovali sa vo viere a budovali ďalších učeníkov. Boh bol s nami doteraz, je aj teraz a bude aj naďalej. Májová konferencia bola požehnaná. Videli sme, že práca Pánova ide dopredu, zase sa krstili desiatky ľudí a utužili sme bratské vzťahy medzi jednotlivými zbormi aj jednotlivcami. Pozývame vás na regionálne konferencie 13. 6. do Košíc a 14. 6. do Ostravy. Ďalšia spoločná konferencia bude 19.–20. 9. v Banskej Bystrici.

Bratia, buď veríme, alebo pochybujeme. Ak pochybujeme, nie je to viera. Ježiš jasne vyučuje, že iba vtedy je naša viera účinná, keď ju uvoľňujeme skrze slová a popritom v srdci nemáme žiadnu pochybnosť. Robme tak. Žiaľ, často vidíme, ako dobré vyznania sú hovorené akosi bez viery, bez nadšenia, mechanicky, hádam aj z povinnosti, ale keď príde na rad sťažovanie, kritika a šomranie, slová sú veľmi presvedčivé. Sú hovorené zo srdca, z presvedčenia. Treba to zmeniť. Pokračujeme.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme