Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos květen 2015


Logos květen 2015

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Kážeme evanjelium, študujeme Bibliu, modlíme sa, zhromažďujeme sa, aby sme uctievali Boha, budovali sa vo viere a budovali ďalších učeníkov. Čtěte víc...

Chlieb náš každodenný

Jaroslav Kříž | Téma

Chlieb náš každodenný

Bude užitočné, keď si na tému hmotných požehnaní pripomenieme niekoľko princípov. Čtěte víc...

Kresťanská konferencia Banská Bystrica, máj 2015

Alena Filipková | Ze života církve

Kresťanská konferencia Banská Bystrica, máj 2015

Druhá tohtoročná Kresťanská konferencia cirkvi Kresťanské spoločenstvá Čtěte víc...