„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Biblický seminár s Józsefom Nagyom

logos-05-2015-seminar.jpg

Druhý májový piatok sa stretlo niekoľko sto služobníkov zo Slovenska a Čiech v Banskej Bystrici, aby sa zúčastnili celodenného seminára o duchovnom boji. Hlavným rečníkom bol Jószef Nagy z maďarského Zboru Viery. Jószef slúži v Zbore Viery už mnoho rokov ako evanjelista a prostredníctvom jeho služby sa obrátilo k Pánovi veľa ľudí.

Téma duchovného boja je jednou z najrozporuplnejších tém v kresťanských kruhoch a často sa stáva zdrojom mnohých otázok a nedorozumení. No podľa slov Jószefa Nagyho práve duchovný boj je dôvodom úspechu maďarského Zboru Viery, ktorý je momentálne najväčším letnično-charizmatickým zborom v Európe.

Jószef počas seminára vysvetlil, prečo je dôležité duchovný boj praktizovať, ako ho praktizovať, a povzbudil nás viacerými svedectvami zo svojej služby. Vysvetľoval, že praktizovanie duchovného boja nám môže niekedy pripadať nudné a rutinné, no je kľúčom k úspechu v osobnom živote, v evanjelizácii, jednote a raste cirkvi. V Maďarsku vybraní služobníci každý deň bojujú na modlitbách za zbor, novoobrátených a rast cirkvi. Na poobedňajšom zhromaždení Jószef tiež odpovedal na otázky, ktoré boli kladené z publika.

Na večernom zhromaždení, ktoré už bolo otvorené aj pre verejnosť, József povzbudzoval k smelosti a na príklade Gedeona vysvetlil, ako Boh zachránil celý národ prostred­níctvom malej skupiny ľudí, ktorá bola poslušná Božiemu hlasu. Seminár bol veľkým povzbudením pre každého zúčastneného.

Záznam zo seminára si môžete pozrieť na stránke milost.tv.Související články

Rozhovor s Jozséfom Nagyom|Logos 12 / 2006 | Redakce |Rozhovor
Seminár o vodcovstve|Logos 3 / 2015 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Seminár o chvále|Logos 9 / 2014 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž
Biblický slovník|Logos 1 / 2014 | Daniel Šobr |Biblický slovník