Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Biblický seminár v Banskej Bystrici

Víc informací neleznete na www.milost.sk/logosSouvisející články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Ze života církve
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž
Seminár chvál v Banskej Bystrici|Logos 5 / 2016 | Redakce |Ze života církve
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Biblický seminár s Józsefom Nagyom|Logos 5 / 2015 | Katarína Mináriková|Ze života církve