Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Biblický seminár v Banskej Bystrici

logos-01-2012-seminar.jpg

Úvodný víkend (piatok a sobotu) roka 2012 sme mohli stráviť na Biblickom seminári v Banskej Bystrici. Dva dni hlbokého teoretického aj praktického vyučovania Božieho ľudu boli umocnené desaťdňovým obdobím pôstu a hľadania Hospodinovej tváre.

Seminára sa zúčastnili veriaci z Čiech aj zo Slovenska, ktorí vo svojich zboroch stoja v duchovnej alebo praktickej službe, a tiež tí, ktorí do takejto služby chcú vstúpiť. Nosným programom seminára boli prednášky pastora Jaroslava Kříža, ktoré sa zaoberali princípmi rastu zdravých zborov. Doplňovali ich praktické prednášky o mediálnej službe, o základných rétorických princípoch a pravidlách pri kázaní Božieho slova a vyučovania o posledných časoch a o rozšírení jednotlivých náboženstiev a kresťanských denominácií vo svete aj v našich krajinách. Veľkým povzbudením bolo počúvať správy jednotlivých pastorov o tom, ako sa darí Božiemu dielu v rôznych regiónoch, kde slúžime, ktoré boli svedectvom o Božej vernosti a o raste cirkvi.

Zúčastniť sa seminára bol takmer ideálny spôsob, ako začať rok. Mohli sme sa venovať „nebeskému životnému štýlu“, ktorý je charakteristický tým, že sa viac venuje uspokojovaniu duchovných ako telesných potrieb. Bola to dobrá sejba na začiatok roka, ktorá isto nezostane bez ovocia a prejaví sa v podobe rastu jednotlivých miestnych zborov a misijných skupín.Související články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Ze života církve
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2015 | Daniel Šobr |Ze života církve
Seminár chvál v Banskej Bystrici|Logos 5 / 2016 | Redakce |Ze života církve
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Biblický seminár s Józsefom Nagyom|Logos 5 / 2015 | Katarína Mináriková|Ze života církve