Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos leden 2012


Logos leden 2012

Vybíráme

Meno Božie

Jaroslav Kříž | Téma

Meno Božie

Človek nemôže pristúpiť k Bohu sám, keďže kvôli ľudskému hriechu je medzi ním a Stvoriteľom bariéra. Ak sa človek dostane pred Božiu tvár bez zástupcu, prostredníka, zahynie. Taktiež, vôbec nie je možné používať akékoľvek meno Čtěte víc...

Preklad Biblie

Daniel Šobr | Překlad Bible

Preklad Biblie

Milí čitatelia, opäť vám po čase prinášame ďalšiu „ochutnávku“ nového prekladu Písma, tentoraz 8., 9., 10. a 11. kapitolu Evanjelia podľa Matúša. Čtěte víc...

Reportáž z Yoido Full Gospel Church

Tomáš Radnóty | Reportáž

Reportáž z Yoido Full Gospel Church

Je pondelok 12. decembra 2011, 16:15 hod. a ja prvýkrát v živote sedím v lietadle, ktoré ma má zaniesť na moju veľkú obchodnú zahraničnú cestu až do Južnej Kórey, do hlavného mesta – Soulu. Čtěte víc...