Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Ice meeting

logos-01-2012-icemeeting.jpgSneh. Veľa snehu. Šíre biele stráne na Donovaloch a veľa mladých ľudí s úsmevom plným očakávania, že nasledujúce štyri dni ovplyvnia ich budúcnosť – povzbudzujúcimi prednáškami na tému Pevne stoj!, večernými zhromaždeniami plnými Božej prítomnosti. Alebo sem jednoducho prišli spoznať nových ľudí (prípadne potencionálnych manželských partnerov...). Hotel, izby, rýchlo pozrieť, kto kde býva a už to frčí...

Prvý večer nás pastor Rasťo Bravčok povzbudil k stabilite ,,ten, kto stojí, nech hľadí, aby nepadol“ – už vieme, že každý z nás si potrebuje byť vedomý Božej moci, Jeho prítomnosti v našom živote. Boh je mocný, aby ma pozdvihol, podržal a posunul zase niekam vyššie.

Druhý deň ráno sme mali prednášku s bratom Radom Hruškom o AIDS, drogách, sexuálnej čistote, dotkli sme sa aj témy komunikácie medzi pohlaviami. Veta: ,,To, že ženy sú ako Linux a muži ako Windows spôsobuje občas problém v komunikácii a výmene informácií, keďže Windows nevie prečítať Linuxovú koncovku“ sa stala legendárnou – príčina komplikácií medzi mužom a ženou je týmto odhalená! Čas, v ktorom k nám hovoril Rado Hruška, bol plný originálnych príkladov, zaujímavých faktov z oblasti medicíny a vážnych vecí týkajúcich sa drog. Jeho svedectvo je veľmi silné. Je veľkým požehnaním, že mu Boh dal milosť a teraz môže o týchto udalostiach – o jeho obrátení a vyhratom boji s drogovou závislosťou hovoriť ďalším mladým. Téma je vážna, ale pri tej vážnosti nechýbali ani komické chvíle – zábavný bol napr. pohľad do hlavy človeka ovplyvneného omamnými látkami.

Večer prišiel senior pastor Jaroslav Kříž. Počas kázne sa dotkol viacerých sfér, najmä osobného duchovného života, štúdia, rodiny a služby. Mne osobne v mysli najviac utkvela myšlienka, ktorá je pre mladého kresťana žijúceho v dnešnom svete výsostne aktuálna, aby mladý človek, ktorý nasleduje Boha nebol unášaný a negatívne ovplyvnený vlnami trendov, ale aby on bol tým, kto udáva trendy a ostatní ho mohli nasledovať. Pastor povedal princípy a zlepšováky, ako si obľúbiť štúdium, nastaviť ciele ohľadom rodiny a práce a ako mať efektívnu službu.

Nasledujúce ráno k nám zavítal brat Peťo Málik, ktorý momentálne študuje na univerzite v Cambridge. Všetci sme sa na jeho prednášku tešili, lebo kto vie lepšie motivovať teenagerov na kvalitné štúdium viac, ako samotný študent študujúci na prestížnej univerzite? Keďže nás mladých sa táto téma veľmi týka (úprimne povedané, nie je zriedkavým javom v tejto našej mládežnícko-kresťanskej komunite, že čas určený na vzdelávanie pekne povedané flákame), tentoraz sme sedeli a doslova „očami a ušami viseli“ na mladom mužovi, ktorý mňa osobne neuveriteľne povzbudil do ďalšieho štúdia. Pomerne zrozumiteľne sa mu podarilo ozrejmiť nám fakt, že čas je ten najvzácnejší dar, ktorý nám bol daný a že každý deň máme nové šance – tým „nakopol“ aj najzarytejšieho flákača. Boh nás stvoril s intelektom, preto by sme Ho mali uctievať aj svojou mysľou – aj tú by sme mali kultivovať. Takisto Peťo Málik hovoril o potrebe zvládnuť cudzie jazyky, ktoré dnes dokážu otvoriť aj tie dvere, ktoré nedokáže otvoriť nič iné. Motivovala ma veta v zmysle, aby som všetko, čo robím, robila najlepšie ako viem. Motivujúci bol hlavne dôsledok takéhoto konania – keď budem ešte o kúsok lepšia ako konkurencia, tak budem najlepšia! Vizitkou kresťana a zároveň aj jeho svedectvom by mala byť jeho excelentnosť a vernosť štúdiu – po takýchto slovách už je celkom jasné, že z nás nevyhnutne vyrastie vzdelaná generácia.

Ten istý deň sa dostal k slovu aj bankár a finančník brat Paľko Bartošík. Ozrejmil nám, ako to funguje vo svete ekonomiky a ako sa v ňom nestratiť. Vravel o tom, ako zúročiť svoje peniaze, napríklad kúpou a predajom nehnuteľností, obchodovaním s cennými papiermi. Tiež nám odprezentoval kariérnu tabuľku vytvorenú Robertom Kyosakim (autor kníh „Bohatý otec, chudobný otec“, „Škola biznisu“, alebo v spolupráci s Donaldom Trumpom „Prečo chceme, aby ste boli bohatí“). Podľa tabuľky nám vysvetlil, prečo sa oplatí byť viac investorom alebo majiteľom a nie živnostníkom, či zamestnancom. Predpokladám, že mnohým svojím vysvetlením posunul latku našich osobných cieľov vyššie...

Posledný večer mal kázeň opäť pastor Rasťo Bravčok o Božom ohni. Ukázali sme si veľa textov z Božieho slova, kde je napísané jednanie Boha – ako jedná ohňom, ktorý spaľuje zlé, alebo naopak zapaľuje dobré veci. Text 1.Kráľov 18,21-24 v kontexte celej kázne mne osobne rozšíril ďalšie obzory, lebo ,,kto je Boh, ten bude odpovedať ohňom“. Mohli sme si ujasniť stav Božieho ohňa v našom srdci a takisto ho ku koncu večerného zhromaždenia roznietiť ešte viac. Toto posledné zhromaždenie bolo plné Ducha Svätého, radosti a Božej prítomnosti. Bolo to skvelé aj vďaka super chválam – ako vždy na vysokej hudobnej úrovni, v moci a pomazaní.

Všetky tieto slová a kázne venované „širokospektrálnej“ téme Pevne stoj! boli v mnohých oblastiach smerodajné a obnovujúce, keďže v dnešnej dobe je pre mladého človeka obzvlášť náročné pevne obstáť. Bol to perfektný čas strávený s mladými ľuďmi, bol priestor na spoznávanie sa, vznik nových kamarátstiev, hranie hier, zabávanie sa a rozprávanie sa. Veľký úspech zožala súťaž v „spúšťaní sa na čemkoli“, vo väčšine prípadov na obrovskej duši. Spúšťali sme sa po snehu a predvádzali kaskadérske umenie na pomerne veľkom kopci, spojenom s vtipnými pádmi, ale našťastie sa nikomu nič nestalo – otestovali sme si svoju odolnosť na svahu.

Už teraz sa teším na letný tábor.Související články

Youth Meeting 2009|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Ze života církve
Kde bolo, tam bolo, na Donovaloch bolo…|Logos 1 / 2013 | Martina Masnicová|Ze světa