Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Logos leden 2015


Logos leden 2015