Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos leden 2015


Logos leden 2015