Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Logos leden 2015


Logos leden 2015