Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)


Související články

Dr. Rodney Howard-Browne na Slovensku|Logos 12 / 2018 | Katarína Nováková|Ze života církve
Pokračujeme|Logos 10 / 2011 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Prosincová konference|Logos 12 / 2011 | Alena Filipková|Ze života církve
Veštice sú tu|Logos 9 / 2008 | Jaroslav Kříž |Aktuálně
Marcová konferencia Kresťanského spoločenstva|Logos 4 / 2011 | Alena Filipková |Ze života církve