Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Je hovorenie jazykmi od Boha, alebo od diabla?

Víc informací neleznete na www.milost.sk/logosSouvisející články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučování
Boh je Bohom rastu|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Meno Božie|Logos 1 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma
Život s Bohom alebo smrť|Logos 1 / 2013 | Redakce |Skutečný příběh