Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Biblický seminár s Csabom Surjányim

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatne



Související články

Biblický seminár s Józsefom Nagyom|Logos 5 / 2015 | Katarína Mináriková|Ze života církve
Seminár o vodcovstve|Logos 3 / 2015 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž
Biblický slovník|Logos 1 / 2014 | Daniel Šobr |Biblický slovník
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2015 | Daniel Šobr |Ze života církve