Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Biblický seminár s Csabom Surjányim

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatneSouvisející články

Biblický seminár s Józsefom Nagyom|Logos 5 / 2015 | Katarína Mináriková|Ze života církve
Seminár o vodcovstve|Logos 3 / 2015 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Seminár o chvále|Logos 9 / 2014 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Biblický slovník|Logos 1 / 2014 | Daniel Šobr |Biblický slovník
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2015 | Daniel Šobr |Ze života církve