„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Logos březen 2014


Logos březen 2014

Vybíráme

Pokračujeme

Daniel Šobr | Pokračujeme

Pokračujeme

„A tak, keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovávajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu s úctou a bázňou, aby sme sa mu páčili. Veď náš Boh je stravujúci oheň.“ Čtěte víc...