„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Biblický slovník

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatne



Související články

Biblický seminár s Csabom Surjányim|Logos 3 / 2014 | Marianna Škrabáková|Ze života církve
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2015 | Daniel Šobr |Ze života církve
Biblický seminár s Józsefom Nagyom|Logos 5 / 2015 | Katarína Mináriková|Ze života církve
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž
Biblický spôsob ako prijať Ducha Svätého|Logos 12 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučování