Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Logos leden 2014


Logos leden 2014

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Vždy začiatkom roka cirkvi očakávajú, že vedúci ich budú povzbudzovať plamennými kázňami a predstavením mocných vízií. Čtěte víc...