„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Logos leden 2014


Logos leden 2014

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Vždy začiatkom roka cirkvi očakávajú, že vedúci ich budú povzbudzovať plamennými kázňami a predstavením mocných vízií. Čtěte víc...