Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Lednová konference v Bánské Bystrici

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatneSouvisející články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Ze života církve
Prosincová konference|Logos 12 / 2011 | Alena Filipková|Ze života církve
Sándor Németh v Bánské Bystrici|Logos 12 / 2007 | Daniel Šobr |Ze života církve
Konference v Praze|Logos 6 / 2013 | Martin Petr|Reportáž
Křesťanská konference Banská Bystrica|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Ze života církve