Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Konference v Praze

Článek bude zveřejněný později.Související články

Listopadová konference v Praze|Logos 12 / 2012 | Pavel Novák|Ze života církve
Prosincová konference|Logos 12 / 2011 | Alena Filipková|Ze života církve
Konference na Moravě|Logos 5 / 2014 | Lenka Škardová|Ze života církve
Bůh jedná v Praze|Logos 11 / 2014 | Redakce |Ze života církve
Křesťanská konference Banská Bystrica|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Ze života církve