Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Bůh jedná v Praze

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatneSouvisející články

Konference v Praze|Logos 6 / 2013 | Martin Petr|Reportáž
Listopadová konference v Praze|Logos 12 / 2012 | Pavel Novák|Ze života církve
Ohlédnutí za květnovou konferencí v Praze|Logos 6 / 2012 | Martin Petr|Reportáž
Bůh zasáhl do situace naší rodiny|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Krbcová|Skutečný příběh
Bůh se dotkl našich životů|Logos 1 / 2018 | Redakce |Skutečný příběh