Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos listopad 2014


Logos listopad 2014

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Predovšetkým dovoľte, aby som Vám poprial úspešné zvládnutie konca roku 2014. Čtěte víc...