„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Logos listopad 2014


Logos listopad 2014

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Predovšetkým dovoľte, aby som Vám poprial úspešné zvládnutie konca roku 2014. Čtěte víc...