Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Pýcha

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatneSouvisející články

Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková|Ze života církve
Zákonníctvo|Logos 11 / 2007 | Jaroslav Kříž |Téma
Choď k mravcovi...|Logos 2 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma
Víra na Olympiádě|Logos 8 / 2012 | Časopis Charisma|Aktuálně
Zlo|Logos 3 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma